Cybersecurity

IOTSEC ondersteunt en adviseert in het beveiligen van computers, (virtuele) servers, mobiele apparaten, elektronische systemen, netwerken, clouddiensten en digitale gegevens tegen schadelijke aanvallen en onbevoegde toegang vanaf en naar het Internet.

Cybersecurity is het beveiligen van computers, (virtuele) servers, mobiele apparaten, elektronische (IoT-)systemen, computernetwerken, clouddiensten en digitale gegevens tegen schadelijke aanvallen en onbevoegde toegang vanaf en naar het Internet. Het efficiënt monitoren van de toegang tot computernetwerken en daarop aangesloten elektronische systemen is een voortdurend proces. Daarnaast moeten de aanwezige verkeersstromen zorgvuldig worden bewaakt, met aandachtspunten zoals:

  • welke identiteit van een specifieke dienst gebruikmaakt;
  • wat de rechten van het systeem en/of de gebruiker zijn;
  • wanneer, waar en op welke manier van het computernetwerk en de daarop aangesloten digitale informatiesystemen gebruik wordt gemaakt;
  • waar de digitale gegevens van een organisatie en/of die van haar klanten worden opgeslagen en verwerkt;
  • of er ​privacyaspecten ​zijn die, met het oog op Europese wetgeving (o.a. AVG / GDPR), in aanmerking moeten worden genomen. 

Laten we kennis maken

Wilt u in contact komen met personen die passie hebben voor het beveiligen van netwerk- en informatiesystemen binnen een bedrijf? En gefocust zijn op de technologische, juridische en organisatorische aspecten die informatiebeveiliging met zich mee brengt? Wij willen u graag helpen en kennis met u maken.