Wij zijn gedreven om organisaties
Veiliger, Sneller en Efficiënter te maken

Door

Organisaties staan voor uitdagingen om hun netwerk- en informatiesystemen toegankelijk te maken en te houden. Vertrouwelijke data moeten beschermd worden, snel toegankelijk zijn en onveranderd blijven. Het toepassen van cybersecurity oplossingen op de netwerk- en informatiesystemen binnen uw organisatie biedt hierin een uitkomst.

Over ons

Wij zijn IOTSEC

De maatschappij verandert voortdurend en de technologie ontwikkelt zich in rap tempo. Complexe technische en juridische vraagstukken volgen elkaar snel op. IOTSEC wil u graag helpen met het bouwen van een veilige, schaalbare en dynamische ICT-infrastructuur.

Wilt u meer weten? Laten we kennis maken.

Wij zijn IOTSEC

Wij zijn gespecialiseerd in

Cybersecurity

IOTSEC ondersteunt en adviseert in het beveiligen van computers, (virtuele) servers, mobiele apparaten, elektronische systemen, netwerken, clouddiensten en digitale gegevens tegen schadelijke aanvallen en onbevoegde toegang vanaf en naar het Internet.

Engineering

IOTSEC ondersteunt bij het technisch implementeren, beheren en onderhoud van clouddiensten en ICT netwerk- en informatiesystemen. Dit omvat het mogelijk maken van veilige (draadloze) digitale gegevensuitwisseling tussen computers, servers, mobiele apparaten, clouddiensten en elektronische systemen.

Consultancy

IOTSEC ontwerpt en adviseert opdrachtgevers over de mogelijkheden van het implementeren en beveiligen van hun clouddiensten en ICT netwerk- en informatiesystemen.

Architectuur

IOTSEC ondersteunt opdrachtgevers bij het uitwerken van een ICT-architectuur en securitybeleid waarbij systemen, applicaties en bijvoorbeeld clouddiensten op een veilige manier met elkaar samenhangen. Daarnaast kunnen organisaties veranderen waardoor er een nieuwe behoefte ontstaat of vervanging van ICT-middelen noodzakelijk is. IOTSEC stelt zich ten doel dat uw vertrouwelijke data wordt beschermd, snel toegankelijk is en, wanneer dat wenselijk is, onveranderd blijft.

Legal

IOTSEC ondersteunt en biedt advies in de uitwerking van de juridische aspecten van onder andere cybersecuritydienstverlening. Door veranderingen in de maatschappij, nieuwe technologische ontwikkelingen en toename in cybercriminaliteit moeten relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie voortdurend beschouwd en toegepast worden.

Computernetwerken waarbij digitale communicatie tussen twee of meer systemen op veilige wijze plaatsvindt worden steeds complexer. Er moeten immers voortdurend maatregelen getroffen worden om ervoor te zorgen dat digitale communicatie, hetzij bedraad, dan wel draadloos, snel, onverhinderd en bovenal veilig plaats kan blijven vinden.

Client systemen zijn permanent of tijdelijk actief zijn, waarbij een client bijvoorbeeld via een applicatie diensten of instructies laat uitvoeren op een of meerdere serversystemen.

Client systemen kunnen gebruikmaken van bestaande of nieuwe diensten op serversystemen. Veilige communicatie tussen clients en servers vindt plaats via bestaande computernetwerken. De beschikbaarheid van computernetwerken is cruciaal voor een goede communicatie tussen een client en server. Clients kunnen zich echter ook bevinden in hetzelfde systeem.  

De hoeveelheid authentieke verzoeken voor een dienst die door een of meerdere clients kunnen worden gedaan is aan een limiet gebonden. Om ervoor te zorgen dat bestaande diensten op lokale of externe servers veilig beschikbaar zijn en blijven, moeten er voortdurend maatregelen worden getroffen. 

Het Internet of Things (hierna te noemen "IoT") bestaat uit een verzameling van elektronische systemen die via een bedraad of draadloos computernetwerk onderling met elkaar kunnen communiceren. Elektronische systemen kunnen zich bevinden in bijvoorbeeld machines, camera’s, auto’s of gebouwen. Ook kunnen zij bijvoorbeeld toegepast worden in de landbouw. Elektronische systemen kunnen aan de hand van sensoren of andere speciale hardware informatie verzamelen. Wanneer het computernetwerk verbonden is met het Internet kunnen er online, zonder menselijke tussenkomst, digitale gegevens worden verzonden en ontvangen. De ontvangen informatie kan verzameld, vergeleken, gedeeld en toegepast worden om patronen te herkennen en waar nodig efficiënte verbeteringen aan te brengen. Om dit bovenal op een veilige manier te laten plaatsvinden, zullen er cybersecuritytechnologieën moeten worden toegepast op de IoT-systemen en het beheer ervan. Hiermee wordt gestreefd naar een efficiënte, snelle en voortdurend beschikbare IoT-omgeving zonder dat er ongewenste wijzigingen plaatsvinden in de (digitale) informatiestromen en de IoT-systemen zelf.

Cloud computing kan beschreven worden als een verzameling van ICT-diensten die via het Internet ​worden geleverd, zoals (virtuele) servers, opslag en verwerking van digitale gegevens, netwerkinfrastructuren en software. Afhankelijk van de behoefte binnen een organisatie kan een keuze worden gemaakt uit verschillende typen cloud computing-modellen:

-Openbare cloud, waarbij de geleverde ICT-diensten eigendom van en onder beheer zijn bij externe cloudserviceproviders;

-Privécloud, waarbij geleverde ICT-diensten worden gebruikt door één organisatie. Een privécloud kan zich bevinden op een fysieke locatie bij de organisatie zelf. Het beheer en onderhoud van de privécloud kunnen worden uitbesteed, of uitgevoerd worden door de organisatie zelf;

-Hybride cloud, waarbij openbare cloud- en privéclouddiensten zijn gecombineerd. Hierdoor kunnen digitale gegevens en het gebruik van software efficiënt worden verdeeld tussen beide cloudomgevingen.

Clouddiensten kunnen worden opgesplitst in de volgende hoofdcategorieën:

- Infrastructure as a service (IaaS);

- Platform as a service (PaaS);

- Serverless computing;

- Software as a service (SaaS).

Het toepassen van cybersecuritytechnologieën op ​cloud computingomgevingen is een voortdurend proces waarbij er een gedeelde verantwoordelijkheid bestaat tussen de cloudserviceprovider en de organisatie. 

Artificial Intelligence (hierna te noemen​"AI") kan omschreven worden als de functie waarbij computers taken uitvoeren waar normaliter menselijke intelligentie voor nodig is. AI is onder te verdelen in twee basisprincipes:

-de narrow-variant, welke wordt ingezet bij bijvoorbeeld zoekmachines, zelfrijdende auto’s, gezichts- en stemherkenning, het herkennen van patronen en bij het doen van (medische) onderzoeken;

-de general-variant, welke los van menselijke tussenkomst kan bestaan.

Bij het efficiënt inzetten van AI in een organisatie kunnen producten, processen en diensten verbeterd worden en kunnen zich herhalende, grootschalige taken efficiënt en onvermoeibaar worden uitgevoerd. In het AI-systeem is veel rekenkracht beschikbaar, waardoor netwerk- en computerdetectiesystemen nauwkeurig kunnen worden ingezet om malafide praktijken sneller te herkennen. 

De nauwkeurigheid van een AI-systeem wordt verbeterd naarmate er meer gegevens worden aangeleverd en het AI-systeem zich aanpast aan een nieuwe situatie. Een goed ingericht AI-systeem is een aanwinst in de uitvoer van taken en processen op het gebied van cybersecurity, waardoor efficiënt kan worden geanticipeerd op voortdurend veranderende cyberaanvallen. Hierdoor wordt de cybersecuritydienstverlening aan een organisatie verbeterd.

Over ons

Wij maken gebruik van de volgende technologieën

Bij het toepassen van informatiebeveiliging op bestaande en nieuwe digitale informatiesystemen komen uiteenlopende uitdagingen en diverse technische ontwikkelingen kijken. Om een ICT-landschap te monitoren en beschermen maakt IOTSEC gebruik van onder andere de volgende technologieën:

Actueel

Laatste nieuws & tips

Nieuws
Nederlandse clouddienst Stack stopt met gratis 1TB opslag
Lees artikel
Tutorial
Vier eenvoudige tips om hacken tegen te gaan
Lees artikel

Laten we kennis maken

Wilt u in contact komen met personen die passie hebben voor het beveiligen van netwerk- en informatiesystemen binnen een bedrijf? En gefocust zijn op de technologische, juridische en organisatorische aspecten die informatiebeveiliging met zich mee brengt? Wij willen u graag helpen en kennis met u maken.